Gwerthwr Gwerthu

Delwyr Gwerthu Recriwtio ledled y Byd

Hoffem eich gwahodd i fod yn ddeliwr gwerthu ac i archwilio'r farchnad fawreddog gyda SONGZ, trwy gymryd siawns o botensial datblygu marchnad fyd-eang SONGZ ar yr ystod cynhyrchion llawn o gyflyrydd aer bysiau, system aerdymheru bysiau trydan, cyflyrydd aer ceir, tramwy rheilffordd cyflyrydd aer, ac unedau rheweiddio tryciau.

Trosolwg o'r Farchnad Fyd-eang SONGZ

Dechreuodd SONGZ fusnes rhyngwladol er 2003. Tymheru a thryc y bws

mae unedau rheweiddio wedi'u hallforio i fwy na 30 o wledydd.

Mae SONGZ wedi cael ei gydnabod fel CYFLENWAD OEM AC gan 16 o wneuthurwyr bysiau tramor.

Ar hyn o bryd mae mwy na 30,000 o unedau AC yn cael eu hallforio.

打印

Cysylltwch â SONGZ i drafod manylion y cydweithrediad.