Dod o hyd i swydd

overview.1

Hoffem eich gwahodd i gysylltu â ni os oes gennych y bwriad i ddechrau a datblygu eich gyrfa gyda SONGZ.

Fel y gwneuthurwr mwyaf blaenllaw a mwyaf o systemau aerdymheru bysiau ledled y byd, mae cynhyrchion aerdymheru cerbydau SONGZ wedi cael eu hallforio i fwy na 40 o wledydd, ac rydym yn tyfu o ddydd i ddydd yn y farchnad ryngwladol. Yn seiliedig ar y cefndir hwn, mae SONGZ yn cynnig rhai cyfleoedd gwaith ledled y byd i chi ni waeth a ydych chi'n raddedig newydd, neu'n brofiadol.

Byddwch yn gweithio gyda thîm SONGZ International sy'n cofleidio'r diwylliant tîm fel:

Canolbwyntio ar y Cwsmer.

Gwaith tîm.

Bod yn Agored ac Amrywiaeth.

Diffuantrwydd ac Ymroddiad.

Symlrwydd a Frankness.